Odborné učilište – výsledky z prijímacích pohovorov


Súhrnné výsledky z prijímacích pohovorov zo dňa 13.5.2019

Kód žiaka Body -SJ Body – MAT Body-pr.časť Body spolu Prijatý – P

Neprijatý – N

Max.20/min.10 Max.20/min.10 Max.40/min.20 Max.80/min.40
05 10 16 39 65 P
06 19 15,5 33 67,5 P
07 13 18,5 38 69,5 P
08 20 20 30 70 P
09 13 19 37 69 P
10 12 13 33 58 P
11 16 19,5 39 74,5 P
12 15 19,25 37 71,25 P
13 19 19,5 37 75,5 P
14 18 18 37 73 P
15 18 19 39 76 P
16 19 19,5 39 77,5 P
17 18 19,5 38 75,5 P
18 19 17,5 38 74,5 P
19 20 17,5 36 73,5 P
20 19 14 38 71 P