Vystúpenie folklórneho súboru Mútňanka


 

 

Dňa 23. februára 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnila akcia, ktorá sa niesla v tradičnom duchu. Pozvali sme k nám tanečníkov z folklórneho súboru Mútňanka, ktorý v Mútnom pôsobí už skoro sedem rokov. Tancujú v ňom mladí ľudia, ktorí takýmto spôsobom uchovávajú ľudový tanec ako jednu z foriem ľudových tradícií. Prostredie našej školy bolo pre niektorých z nich známe.  Podľa možností  k nám dievčatá zo súboru chodievajú učiť deti základné kroky ľudových tancov.
Tanečníci nám zatancovali tri ľudové tance, ktoré sa deťom veľmi páčili a ich snahu oplatili veľkým potleskom. Naše deti sa tiež nedali zahanbiť a zatancovali tanec na známu ľudovú pieseň. Všetci ukázali svoje tanečné zanietenie a radosť z ľudového tanca. Túto radosť umocnili aj ľudové kroje, ktoré mali počas tanca na sebe. V závere sme si spoločne zaspievali ľudovú pieseň „Na Orave dobre“. Všetkých sme pohostili šiškami a takto tradične sme ukončili fašiangové obdobie.
V duchu ľudových zvykov a tradícií sme takto spoločne a príjemne strávili popoludnie na školskom internáte.