Výzva na predkladanie ponúk – Dodanie komponentov vybavenia stolárskej dielne