Výzva na predkladanie ponúk – Dodanie pracovných strojov do stolárskej dielne