Výzva na predkladanie ponúk – Dodanie prístrojov na čistenie vzduchu