Výzva na predkladanie ponúk – Profylaktika tlačiarní a počítačov v období 1/2015 do 12/2018