Výzva na predkladanie ponúk – Revízie – Výťahy a pracovné plošiny


Výzva na predkladanie ponúk – Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení Výťahy a pracovné plošiny za obdobie r. 2014 a 2016