Výzva na predkladanie ponúk – Výmena okien telocvičňa