Zákazky podľa § 9 ods. 9


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Drevotrieska

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Drevotrieska.

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Hovädzie a bravčové mäso

Výzva na predkladanie ponúk – Hovädzie a bravčové mäso

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Mrazené kalibrované kuracie stehná

Výzva na predkladanie ponúk – Mrazené kalibrované kuracie stehná.

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Zemiaky

Výzva na predkladanie ponúk – Zemiaky

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Mlieko

Výzva na predkladanie ponúk – Mlieko

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Kancelárske potreby

Výzva na predkladanie ponúk – Kancelárske potreby Príloha na stiahnutie v xls.

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Čistice prostriedky

Výzva na predkladanie ponúk – Čistice prostriedky Príloha na stiahnutie v xls.

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Drevotrieska

Výzva na predkladanie ponúk – Drevotrieska Príloha na stiahnutie v xls.

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Lampa

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Lampa

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Administrácia a komplexný servisný dohľad nad infraštruktúrou s podporou pre OS Linux, správa WAN, LAN a WIFI infraštruktúry v období 1/2015 do 12/2018

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Administrácia a komplexný servisný dohľad nad infraštruktúrou s podporou pre OS Linux, správa WAN, LAN a WIFI infraštruktúry v období 1/2015 do 12/2018

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Profylaktika tlačiarní a počítačov v období 1/2015 do 12/2018

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Profylaktika tlačiarní a počítačov v období 1/2015 do 12/2018

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Administrácia a komplexný servisný dohľad nad infraštruktúrou s podporou pre OS Microsoft, OS iOS, OS X, OS Android v období 1/2015 do 12/2018

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Administrácia a komplexný servisný dohľad nad infraštruktúrou s podporou pre OS Microsoft, OS iOS, OS X, OS Android v období 1/2015 do 12/2018

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Nákup a renovácia tonerových náplní v období 1/2015 do 12/2018

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Nákup a renovácia tonerových náplní v období 1/2015 do 12/2018

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Olepovačka

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Olepovačka

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Administrácia a komplexný servisný dohľad nad infraštruktúrou s podporou pre OS Linux, správa WAN, LAN a WIFI infraštruktúry v období 1/2015 do 12/2018

Výzva na predkladanie ponúk – Administrácia a komplexný servisný dohľad nad infraštruktúrou s podporou pre OS Linux, správa WAN, LAN a WIFI infraštruktúry v období 1/2015 do 12/2018

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Nákup a renovácia tonerových náplní v období 1/2015 do 12/2018

Výzva na predkladanie ponúk – Nákup a renovácia tonerových náplní v období 1/2015 do 12/2018

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Profylaktika tlačiarní a počítačov v období 1/2015 do 12/2018

Výzva na predkladanie ponúk – Profylaktika tlačiarní a počítačov v období 1/2015 do 12/2018

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Administrácia a komplexný servisný dohľad nad infraštruktúrou s podporou pre OS Microsoft, OS iOS, OS X, OS Android v období 1/2015 do 12/2018

Výzva na predkladanie ponúk – Administrácia a komplexný servisný dohľad nad infraštruktúrou s podporou pre OS Microsoft, OS iOS, OS X, OS Android v období 1/2015 do 12/2018

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Olepovačka

Výzva na predkladanie ponúk – Olepovačka

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Osobný automobil

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Osobný automobil

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Formatovací stroj

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Formatovací stroj

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Stolárska dielňa

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Stolárska dielňa

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Chodba

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Chodba

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Osobný automobil

Výzva na predkladanie ponúk – Osobný automobil

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Chodba internát

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Chodba internát

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Kuchyňa

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Kuchyňa

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Výpočtová technika

Výzva na predkladanie ponúk – Výpočtová technika

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Stolárska dielňa

Výzva na predkladanie ponúk – Stolárska dielňa

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Chodba

Výzva na predkladanie ponúk – Chodba

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Chodba Internát

Výzva na predkladanie ponúk – Chodba   Výmer

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Nábytok 2

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Nábytok

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Kuchyňa

Výzva na predkladanie ponúk – Kuchyňa   Výmer

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Dodávka nábytku

Výzva na predkladanie ponúk – Dodávka nábytku

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Učebné pomôcky

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Učebné pomôcky

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Nábytok – Stoly a stoličky

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Dodávka nábytku  

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Nábytok – stoličky, stoly

Výzva na predkladanie ponúk – Dodávka nábytku

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Nábytok

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Nábytok

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Dodanie prístrojov na čistenie vzduchu

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Dodanie prístrojov na čistenie vzduchu

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Dodanie prístrojov na čistenie vzduchu

Výzva na predkladanie ponúk – Dodanie prístrojov na čistenie vzduchu

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Nábytok

Výzva na predkladanie ponúk – Nábytok Príloha vo formáte xls na stiahnutie.

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Tablety

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Tablety

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Plynové varidlo

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Plynové varidlo

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Plynové varidlo

Výzva na predkladanie ponúk – Plynové varidlo

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Učebné pomôcky

Výzva na predkladanie ponúk – Učebné pomôcky Príloha vo formáte xls na stiahnutie.

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Tablety

Výzva na predkladanie ponúk – Tablety

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Test Cardiff a Test Lanthony Desaturated

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Test Cardiff a Test Lanthony Desaturated

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Panel reagujúci na zvuk

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Panel reagujúci na zvuk

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Štrbinový bubon

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Štrbinový bubon

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Komponenty vybavenia stolárskej dielne

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Komponenty vybavenia stolárskej dielne

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Pracovné stroje stolárskej dielne

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Pracovné stroje stolárskej dielne

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Panel reagujúci na zvuk

Výzva na predkladanie ponúk – Panel reagujúci na zvuk

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Štrbinový bubon

Výzva na predkladanie ponúk – Štrbinový bubon

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Formatovací stroj

Výzva na predkladanie ponúk – Formatovací stroj

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Dodanie pracovných strojov do stolárskej dielne

Výzva na predkladanie ponúk – Dodanie pracovných strojov do stolárskej dielne Príloha vo formáte xls na stiahnutie.  

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Dodanie komponentov vybavenia stolárskej dielne

Výzva na predkladanie ponúk – Dodanie komponentov vybavenia stolárskej dielne Príloha vo formáte xls na stiahnutie.

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Odvetranie sociálnych zariadení šatní a zrušenie okien s maľbou telocvične

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Odvetranie sociálnych zariadení šatní a zrušenie okien s maľbou telocvične

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Odvetranie sociálnych zariadení šatní a zrušenie okien s maľbou telocvične

Výzva na predkladanie ponúk – Odvetranie sociálnych zariadení šatní a zrušenie okien s maľbou telocvične

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení Výťahy a pracovné plošiny za obdobie r. 2014 a 2016

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení Výťahy a pracovné plošiny za obdobie r. 2014 a 2016.

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení: Plynové kotly a Tlakové nádoby za obdobie r. 2014 a 2016.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení: Plynové kotly a Tlakové nádoby za obdobie r. 2014 a 2016.

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Revízie – Výťahy a pracovné plošiny

Výzva na predkladanie ponúk – Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení Výťahy a pracovné plošiny za obdobie r. 2014 a 2016

žiadne komentáre

Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení Výťahy a pracovné plošiny za obdobie r. 2014 a 2016

Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení Výťahy a pracovné plošiny za obdobie r. 2014 a 2016

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Plastové lavice

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Plastové lavice

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Plastové lavice

Výzva na predkladanie ponúk – Plastové lavice

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Odstránenie havarijného stavu ZTI (TÚV a SV)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Odstránenie havarijného stavu ZTI (TÚV a SV) Zápis o technologickej havárií na stiahnutie vo formáte PDF Odstránenie havárijného stavu – výkaz, výmer na stiahnutie vo formáte PDF Odôvodnenie postupu VO na stiahnutie vo formáte PDF Odstránenie havárijného stavu – krycí list rozpočtu na stiahnutie vo formáte PDF  

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Malotraktor

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Malotraktor

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Malotraktor

Výzva na predkladanie ponúk – Malotraktor

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Oprava sociálnych zariadení, šatní a skladov náradia

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Oprava sociálnych zariadení, šatní a skladov náradia

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Výmena okien telocvičňa

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Výmena okien telocvičňa

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Výmena okien telocvičňa

Výzva na predkladanie ponúk – Výmena okien telocvičňa

žiadne komentáre

Výzva na predkladanie ponúk – Oprava sociálnych zariadení, šatní a skladov náradi

Výzva na predkladanie ponúk – Oprava sociálnych zariadení, šatní a skladov náradi

žiadne komentáre

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Výpočtová technika

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Výpočtová technika

žiadne komentáre