Zápis žiakov do 1. ročníka


Zápis do 1. ročníka Špeciálnej základnej školy, M. Urbana 160/45 v Námestove sa uskutoční

dňa 4.4.2016 v čase od 8:00 do 17:00 hod. u sociálnej pracovníčky.

V prípade, že nie je možné sa dostaviť v uvedený termín, zápis prebehne individuálne v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.

Riaditeľka SŠI