Zápis žiakov do prípravného a prvého ročníka na školský rok 2019/2020