Záujmové útvary


Záujmové útvary v školskom roku 2017/2018 zabezpečuje naše novootvorené Centrum voľného času. 🙂