Zdravie z Oravy


Deň zdravej výživy – „ZDRAVIE  Z ORAVY“

V dňoch 16. a 17. októbra sa uskutočnila celoškolská akcia, ktorej hlavným cieľom bolo zamyslieť sa nad správnou výživou a zdravým životným  štýlom.

Rozhodli  sme sa  nepodľahnúť  čaru ochutnávania zdravých dobrôt od výmyslu sveta a podujali sme sa  teoreticky aj prakticky  poobracať zo všetkých strán zdravé potraviny, ktoré sú charakteristické pre našu  Oravu. Hlavnými hrdinami týchto dní sa stali zemiaky, mrkva, kapusta, ovocie a jablká.

V rámci jednotlivých metodických združení prebehlo v stredu  16.10. projektové vyučovanie, počas ktorého sa skúmalo, tvorilo, športovalo, ale aj kuchtilo.

Vo štvrtok, 17. 10. sme sa  všetci stretli v jedálni, aby sme sa navzájom podelili o svoje zážitky .

A takto to všetko dopadlo .

A variant

Žiaci a variantu sa venovali asi najobľúbenejšej oravskej plodine – zemiaku. Skúmali ho z pohľadu botanického, výživového, gurmánskeho, hľadali jeho pôvod a využitie. Objavili zemiaky sladké, fialové, múčne, topinambury, či batáty.

Žiaci predviedli svoje zručnosti pri škrabaní, šúpaní, krájaní, strúhaní zemiakov. Množstvo zábavy si užili pri príprave zemiakových placiek,  chutných fritovaných zemiakových špirál, ako aj ich kamaráta príšeriaka  Tekvičiaka.

B Variant a C variant

Nosnou  témou Dňa zdravej výživy  bolo ovocie rastúce  v oravských sadoch a hájoch.  V rámci edukačných aktivít si žiaci upevňovali poznatky o ovocí hádankami a rôznymi hravými aktivitami, osvojovali si zásady správnej výživy triedením zdravých a nezdravých potravín. Nezaháľali ani ich šikovné ruky a spoločne s vyučujúcimi vytvorili farebný košík plný ovocia. Pamätáte sa na rozprávku Ovocníčkovia ? Tak práve zvučkou  z tejto  rozprávky a rôznymi tanečnými variáciami si spestrovali celý deň. Na záver sa posilnili ovocným smoothie, čučoriedkovým koláčom a spoločne si  pripravili chutný pečený čaj.

Autisti a ŠMŠ

V rámci projektového vyučovania  prebehla príprava aj so žiakmi AUT  tried  a detí zo ŠMŠ. Vybraná zelenina bola mrkva, ktorú už od nepamäti využívajú v našej kuchyni  naše prastaré a staré mamy.

V ŠMŠ si deti pripomenuli dôležitosť zdravej výživy. Na začiatku sa formou rozhovoru oboznámili so zeleninou. Z košíka vyberali reálnu zeleninu, ktorú následne triedili. Rôznymi technikami vyrábali mrkvu, ktorá bola základnou surovinou aktivít. V závere si prakticky vyskúšali námetovú hru na kuchára a spoločne uvarili polievočku v sprievode hry na akordeón.

Žiaci v autistických triedach  si mrkvu  spoločne formou náučnej prezentácie, dramatizáciou rozprávky, voľným prerozprávaním príbehu, maľovaným čítaním, dejovou postupnosťou, hádankami. Tvorivou činnosťou žiaci maľovali, vystrihovali, lepili, otláčali,  a sadili ju. Snažili sa vytvoriť rôzne dekoratívne postavičky. Praktickou činnosťou pripravili mrkvový šalát a  mrkvovú nátierku, ktorú následne natierali na chlebíkové bagetky.

Praktická škola.

Žiaci praktickej školy spoznávali kapustu. Dozvedeli sa, že je bohatým zdrojom vitamínov a to najmä v jej kvasenej podobe, ktorá vznikla úplnou  náhodou   a práve táto náhoda zachránila celú posádku námorníkov na ich ďalekej plavbe. Bolo by teda škoda  nevyskúšať si, ako sa táto zdravá kvasená kapusta pripravuje.   Načistiť a nakrájať všetky suroviny – cesnak, cibuľu, cviklu, namiešať koreniny a udupať kapustu do súdka dalo veru všetkým poriadne zabrať. Výsledkom bol plný súdok kapusty, na ktorej si pochutnajú už za pár dní.

Odborné učilište

V odbornom učilišti tento deň kreatívne využili v téme JABLKO.  Žiaci OU sa s pomocou svojich učiteľov a majstrov odbornej výchovy dozvedeli množstvo informácií o   histórii  jablka, zistili   jeho pôvod, odrody, dozvedeli sa o spôsobe sadenie, štepenia, celoročnej starostlivosti až po spracovanie úrody. V cvičnej kuchynke boli pre žiakov pripravené rôzne aktivity. Jablká vážili, prepočítavali cenu za jeden kilogram a v rámci spracovania pripravili zdravú šťavu a detskú výživu.

Pokiaľ sa jablká tepelne spracovávali, žiaci senzoricky určovali jednotlivé chute a veru sa im aj čo to podarilo správne určiť.

V SD si vedomosti preverili krátkym testom, zručnosť zase vo vyrábaní svietnikov z jablka, ako aj výrobe pečiatok na dekorovanie jedinečných  nákupných tašiek .

V stolárskej dielni sa žiaci  čo to dozvedeli o jabloňovom dreve, jeho ďalšom spracovaní z ktorého vytvorili aj prekrásne prírodné obrazy. U murárov si žiaci zasúťažili o najdlhšiu jablkovú šupku, kde jasným víťazom sa stala Soňa Repková s dĺžkou  131 cm.