Zimné radovánky


Akcia Zimné radovánky sa konala dňa 23.1.2019. Do akcie boli zapojené deti zo školských klubov a z internátu. Skupina nechodiacich detí bola v klubovni, kde si vyrábali krásnych snehuliakov rôznymi technikami a vymaľovávali si maľovanky na tému: zimné športové hry. Ostatné deti mali pripravené športové aktivity von. Počasie nám prialo a deťom neprekážal ani mráz, ktorý ich štípal na líčkach. Deti si vzali sánky a lopáre a spúšťali sa z kopca, neskôr si aj zasúťažili. Súťažné družstvá  si zmerali svoje sily  v hode guľou na terč, vyšantili sa pri prekážkach s hokejkou, naháňačke vychodenými cestičkami v snehu. Radosť z hry, súťaživosť, no predovšetkým dobrá nálada nás sprevádzali počas celého popoludnia, ktoré bolo zavŕšené sladkou odmenou.