Zimné účelové hry


Dňa 1. 2. 2018 sa uskutočnila akcia Zimné účelové hry. Akciu sme začali spoločným poučením žiakov o bezpečnosti, o ochrane zdravia a nutnosti rešpektovať pokyny vyučujúcich.

Žiaci A variantu začali spoločnými aktivitami v knižnici, kde mali pripravené stanovištia zamerané na zdravotnú výchovu, zimné športy, bezpečnosť. Následne sa žiaci presunuli do telocvične, kde sa hral turnaj vo florbale.

Žiaci B variantu a Praktickej školy mali stanovištia v multimediálnej miestnosti a v triedach Praktickej školy. Pomocou prezentácie si žiaci utvrdili vedomosti o zimnom ročnom období, o zimných športoch a bezpečnosti pri nich, o starostlivosti o zdravie počas zimy. Potom vytvárali spoločne snehuliaka, s ktorým sa ako s maskotom tohto pekného dňa aj odfotili. Neušla im ani prechádzka zimnou krajinou.

Žiaci C variantu spoločne s učiteľmi aktívne prežili zimné hry na snehu “bez snehu” v miestnostiach Snoezelenu. Na začiatku deti potešilo malé divadielko o zimných športoch a zimnom oblečení. Tieto poznatky si upevnili pomocou rolových hier rozdeľovaním oblečenia na zimné a letné. Prezentovali prezentáciu o jednotlivých zimných športoch aj s názornou ukážkou “lyží a sánok”, ktoré si žiaci mohli vyskúšať. Nasledovali zábavné zimné hry. Na záver aplikovali ateterapiu: maľovanie a kreslenie zimných športov. Po náročnom dni si dopriali posedenie pri teplom čaji a zimných piesňach, ktoré boli doprevádzané hudobnými nástrojmi.

Žiaci autistických tried a špeciálnej materskej školy si spoločne prezreli prezentáciu o zime, zahrali sa, zaspievali si zimné pesničky a vyšli si na zimnú prechádzku. V prírode poskladali z papiera snehové gule, ktorými sa guľovali a pomocou metly triafali do bránky.

Všetkým žiakom aj vyučujúcim sa akcia veľmi páčila.