Zmluvy


Z M L U V Y  uzatvorené po 1. januári 2011

Por.č. Dodávateľ IČO Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum účinnosti
1. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín 36672254 ZMLUVA – Dodatok č.2 k zmluve č.532009 03.01.2011 04.01.2011
2. MGROUP, s.r.o., Senohrad 46, 962 43 Senohrad 45859922 Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2011 19.01.2011 20.01.2011
3. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Zmluva o pripojení 07.03.2011 08.03.2011
4. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Zmluva o pripojení 07.03.2011 08.03.2011
5. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Zmluva o pripojení 07.03.2011 08.03.2011
6. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Zmluva o pripojení 07.03.2011 08.03.2011
7. STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561, Námestovo 36373249 Zmluva o dielo č. 04/H/2011 11.04.2011 12.04.2011
8. Stredoslovesnká energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 01.07.2011 02.07.2011
9. Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, Trstená 37810235 Zmluva o stravovaní pre cudzích stravíkov 03.09.2011 04.09.2011
10. Natália Zamkovská, Záhradní centrum KERZAM, Modranská cesta 531/4, 900 86 Budmerice 43075592 Zmluva o poskytovaní služieb 22.09.2011 23.09.2011
11. MONSTAP ST s.r.o., Malinová 107/1, Žilina 36396702 Zmluva o dielo č. 13/2011 20.10.2011 21.10.2011
12. ABC, Slovenský inštitút pre výcvik v KBT, Garbiarska 3948, 031 01 Liptovský Mikuláš 35993022 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1 08.11.2011 09.11.2011
13. KOMAX – Michal Komačka, Višňové 801, Višnové 10945296 Zmluva o dielo 16.11.2011 17.11.2011
14. MIKOMIX, s.r.o., Družínska 897, 013 22 Rosina 36414930 Zmluva o dielo 09.12.2011 10.12.2011
15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 35910739 Zmluva o pripojení k distribučnej sieti 03.02.2012 20.03.2012
16. Mesto Námestovo 00314676 Platobný výmer 20.02.2012 29.02.2012
17. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 35910739 Dohoda o platbách za odobratú elektrickú energiu 31.12.2011 20.03.2012
18. Mediatel, spol.s.r.o., Prešovská 38/B, Bratislava 35859415 Zmluva o uverejnení inzercie 12.03.2012 22.03.2012
19. MT ENGINEERING, s.r.o., Dolná Trnovská 550/1, Žilina 36731668 Mandátna zmluva 21.03.2012 04.04.2012
20. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 35910739 Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu 21.04.2012 22.04.2012
21. Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava 30807506 Darovacia zmluva č. 0025/2011Darovacia zmluva č. 0025/2011 09.04.2012 20.04.2012
22. Ing. Eduard Dunčič – ORAVA TOUR ul. Komenského 486/11, 029 01 Námestovo 33755272 ZMLUVA O DIELO o zabezpečení Exkurzie – poznávacieho zájazdu do Holandska – FLORIADE 03.05.2012 05.05.2012
23. Ing. Eduard Dunčič – ORAVA TOUR ul. Komenského 486/11, 029 01 Námestovo 33755272 ZMLUVA O DIELO o zabezpečení Exkurzie – poznávacieho zájazdu do Holandska – FLORIADE – Dodatok 07.05.2012 08.05.2012
24. Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava 35709332 Poistná zmluva č. 5720047243Poistná zmluva č. 5720047243 30.04.2012 11.05.2012
25. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Dodatok k Zmluv o poskytovaní verejných služieb 1 17.04.2012 22.05.2012
26. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Dodatok k Zmluv o poskytovaní verejných služieb 2 17.04.2012 22.05.2012
27. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Dodatok k Zmluv o poskytovaní verejných služieb 3 17.04.2012 22.05.2012
28. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700 Poistka č. 511055042Poistka č. 511055042 15.05.2012 25.05.2012
29. Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava 31595545 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 29.05.2012 08.06.2012
30. Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borová 3295/36, 010 07 Žilina 35763469 MANDÁTNA ZMLUVA č. 01/IVOMOS/ŠSI 12.06.2012 13.06.2012
31. MONSTAP ST s.r.o., ul. Malinova 107/1, 010 04 Žilina 35763469 Zmluva o dielo č. 2012/06/01 19.06.2012 25.06.2012
32. Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, Borová 3295/36, 010 07 Žilina 35763469 MANDÁTNA ZMLUVA č. 02/IVOMOS/ŠSI 22.06.2012 25.06.2012
33. SODEXO, s.r.o., Gagarinova 7/c, Bratislava 35728434 Dohoda o uskutočnovaní obdorného výcviku žiakov 23.08.2012 07.09.2012
34. Základná škola s materskou školou, J.A. Komenského 495/33, Námestovo 37810294 Dohoda o uskutočnovaní obdorného výcviku žiakov 23.08.2012 07.09.2012
35. Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo 37810286 Dohoda o uskutočnovaní obdorného výcviku žiakov 23.08.2012 07.09.2012
36. Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava 31595545 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 28.09.2012 10.10.2012
37. Slovesnká republika – správca Krajský školský úrad v Žiline, Komenského 35, Žilina 37906160 Dohoda o odovzdaní majetku štátu nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku 18.12.2012 21.12.2012
38. Základná škola s materskou školou Mútne 37810359 Dohoda o doávke stravy 03.05.2013 08.05.2013
39. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13.08.2013 15.08.2013
40. Základná škola s materskou školou, J.A. Komenského 495/33, Námestovo 37810294 Dohoda o uskutočnovaní obdorného výcviku žiakov 02.09.2013 07.09.2013
41. Základná škola s materskou školou Mútne 37810359 Dohoda o doávke stravy 02.09.2013 07.09.2013
42. Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo 37810286 Dohoda o uskutočnovaní obdorného výcviku žiakov 02.09.2013 07.09.2013
43. Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, Trstená 37810235 Zmluva č. 7/2013 o poskytovaní stravovania pre cudzích stravníkov 27.09.2013 28.09.2013
44. Ministerstvo školstva, vedy,výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava 00164381 Zmluva o výpožičke 13.05.2014 21.05.2014
45. Základná škola s materskou školou, J.A. Komenského 495/33, Námestovo 37810294 Dohoda o uskutočnovaní obdorného výcviku žiakov 25.08.2014 28.08.2014
46. Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo 37810286 Dohoda o uskutočnovaní obdorného výcviku žiakov 25.08.2014 28.08.2014
47. Ministerstvo školstva, vedy,výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava 00164381 Zmluva o výpožičke 03.10.2014 09.10.2014
48. Obec Liesek, Liesek 00314617 Zmluva o poskytnutí finančného príspevsku z rozpočtu obce na rok 2014 11.11.2014 13.11.2014
49. Nadácia Pontis, Zelinárska 2, Bratislava 31784828 Darovacia zmluva č. LENDZ14_13 02.12.2014 09.12.2014
50. Obec Sihelné 00314862 Zmluva o príspevku 01.12.2014 09.12.2014

Zverejňované zmluvy  nájdete na Centrálnom registri zmlúv.

http://www.crz.gov.sk/