Záujmové útvary


Záujmové útvary v školskom roku 2016/2017

Šikovné ruky Anna Červenková
Spevácky Alžbeta Šulganová
Rozvoj motorických zručností Lenka Obalová
Príroda pod lupou Margita Stašová
Malý šikovník Gabriela Holubjáková
Hip-hop I., II. Zdenka Zátopková
Futbalový Vladimír Viluda
Florbal Ľudovít Briš
Divadelný Zuzana Stopjaková
Čitateľský Anna Sumegová
Carving Eva Kolčáková
Tanečný Mária Halušková