Pomôž mi,

ABY SOM TO MOHOL UROBIŤ SÁM

Sme viac ako škola

Pomalým krokom k
pozitívnej budúcnosti

Novinky

Obnovenie vyučovania

Vážení rodičia,

Oznamujeme rodičom detí Špeciálnej materskej školy, že vyučovanie prezenčnou formou sa obnovuje dňa 02.11.2020. Deti môžu nastúpiť do Špeciálnej materskej školy po splnení podmienok a podpísaní aktuálne platného Vyhlásenia o bezinfekčnosti: https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

Ďalej oznamujeme rodičom žiakov Špeciálnej základnej školy, že vyučovanie prezenčnou formou sa obnovuje dňa 03.11.2020 v prípravnom až štvrtom ročníku vo všetkých vzdelávacích variantoch. Žiaci môžu nastúpiť do Špeciálnej základnej školy po splnení podmienok a podpísaní aktuálne platného Vyhlásenia o bezinfekčnosti: https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/18259:1-A1810, zo dňa 02.11.2020 s účinnosťou od 10. novembra 2020:

  • sa obnovuje prezenčná forma vyučovania na našej škole v piatom až desiatom ročníku Špeciálnej základnej školy vo všetkých vzdelávacích variantoch,
  • sa obnovuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovanie a stravovanie v školskom internáte pre žiakov Špeciálnej základnej školy v piatom až desiatom ročníku,
  • ŽIACI PRAKTICKEJ ŠKOLY A ODBORNÉHO UČILIŠŤA POKRAČUJÚ V DIŠTANČNEJ FORME VZDELÁVANIA.

Vyučovacie hodiny

The Subtitle

08:00 08:45 1.hodina
08:50 09:35 2.hodina
09:55 10:40 3.hodina
10:45 11:30 4.hodina
11:35 12:20 5.hodina
12:30 13:15 6.hodina
13:45 14:30 7.hodina
0
ŽIAKOV
0
PEDAGÓGOV
0
m2 AREÁLU
0
UČEBNÍ

ŠPECIÁLNE TRIEDY

HUDOBNÁ TRIEDA

PRÍRODNÁ TRIEDA

FYZIOTERAPEUTICKÁ

TRIEDA S KUCHYNKOU

INFO PRE UČITEĽOV

Učiteľ je kvalifikovaný, vzdelaný profesionálny pegagogický pracovník, ktorý sa zaoberá vyučovaním a vychovávaním žiakov.

INFO PRE RODIČOV

eAktovka – digitalizované učebnice
Najčastejšie otázky
Termíny prázdnin
Žiacká knižka

Spojená škola internátna

Mila Urbana 160/45

029 01 Námestovo

Žilinský kraj

 

Email:

ssino@ssino.sk

 

Telefónne číslo:

r.š. 043 / 5522971

z.r.š. 043/5507911

 

FAX: 043 / 552 28 87