Pomôž mi,

ABY SOM TO MOHOL UROBIŤ SÁM

Sme viac ako škola

Pomalým krokom k
pozitívnej budúcnosti

Novinky

„Rozsvieťme na modro“

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme sa aj Spojená škola internátna v Námestove pripojila k celosvetovej kampani „Rozsvieťme na modro“. Žiaci s pedagógmi sa obliekli do modrých tričiek a spoločne v sprievode navštevovali jednotlivé triedy, kde rozdávali  modré stužky a modré balóny. Prostriedkom upozorňovania na  problémy súvisiace s autizmom sa stala modrá farba, ktorá je považovaná za farbu komunikácie. Práve v oblasti komunikácie majú žiaci s poruchami autistického spektra výrazné znevýhodnenie. Takýmto spôsobom si aj naša škola pripomenula dňa 2. apríla Svetový deň povedomia o autizme.

Kolektív žiakov a pedagógov SŠI v Námestove.

 

FOTOALBUM

Vyučovacie hodiny

The Subtitle

08:00 08:45 1.hodina
08:50 09:35 2.hodina
09:55 10:40 3.hodina
10:45 11:30 4.hodina
11:35 12:20 5.hodina
12:30 13:15 6.hodina
13:45 14:30 7.hodina
0
ŽIAKOV
0
PEDAGÓGOV
0
m2 AREÁLU
0
UČEBNÍ

ŠPECIÁLNE TRIEDY

HUDOBNÁ TRIEDA

PRÍRODNÁ TRIEDA

FYZIOTERAPEUTICKÁ

TRIEDA S KUCHYNKOU

INFO PRE UČITEĽOV

Učiteľ je kvalifikovaný, vzdelaný profesionálny pegagogický pracovník, ktorý sa zaoberá vyučovaním a vychovávaním žiakov.

INFO PRE RODIČOV

eAktovka – digitalizované učebnice
Najčastejšie otázky
Termíny prázdnin
Žiacká knižka

Spojená škola internátna

Mila Urbana 160/45

029 01 Námestovo

Žilinský kraj

 

Email:

ssino@ssino.sk

 

Telefónne číslo:

r.š. 043 / 5522971

z.r.š. 043/5507911

 

FAX: 043 / 552 28 87