Pomôž mi,

ABY SOM TO MOHOL UROBIŤ SÁM

Sme viac ako škola

Pomalým krokom k
pozitívnej budúcnosti

Novinky

Biblia očami detí

Dňa  9. 3. 2020 sa konalo školské kolo výtvarnej súťaže vyhlasovanej Diecéznym katechetickým úradom v Spišskej Kapitule pod názvom Biblia očami detí. Zapojili sa do nej žiaci ŠZŠ, OU a praktickej školy.   Porota následne rozhodla o výsledkoch:

Kategória ŠZŠ:

  1. miesto Michal Pilarčik
  2. miesto Sofia Jančová
  3. miesto Šimon Táraj

Kategória Praktická škola a B variant:

  1. miesto Miladka Zvrťeľová
  2. miesto Roman Mäsiarik
  3. miesto Sarah Tvarožková

Kategória Odborné učilište:

  1. miesto Andrej Trnavský
  2. miesto Slávka Sivčáková
  3. miesto Filip Juriga

Ocenené práce postupujú do diecézneho kola súťaže v DKÚ v Spišskej Kapitule.  Víťazom gratulujeme  a držíme palce pri ďalšom hodnotení.

 

Vyučovacie hodiny

The Subtitle

08:00 08:45 1.hodina
08:50 09:35 2.hodina
09:55 10:40 3.hodina
10:45 11:30 4.hodina
11:35 12:20 5.hodina
12:30 13:15 6.hodina
13:45 14:30 7.hodina
0
ŽIAKOV
0
PEDAGÓGOV
0
m2 AREÁLU
0
UČEBNÍ

ŠPECIÁLNE TRIEDY

HUDOBNÁ TRIEDA

PRÍRODNÁ TRIEDA

FYZIOTERAPEUTICKÁ

TRIEDA S KUCHYNKOU

INFO PRE UČITEĽOV

Učiteľ je kvalifikovaný, vzdelaný profesionálny pegagogický pracovník, ktorý sa zaoberá vyučovaním a vychovávaním žiakov.

INFO PRE RODIČOV

eAktovka – digitalizované učebnice
Najčastejšie otázky
Termíny prázdnin
Žiacká knižka

Spojená škola internátna

Mila Urbana 160/45

029 01 Námestovo

Žilinský kraj

 

Email:

ssino@ssino.sk

 

Telefónne číslo:

r.š. 043 / 5522971

z.r.š. 043/5507911

 

FAX: 043 / 552 28 87