Pomôž mi,

ABY SOM TO MOHOL UROBIŤ SÁM

Sme viac ako škola

Pomalým krokom k
pozitívnej budúcnosti

Novinky

Majster Palacinka

Dňa 6.11. 2018

sa v priestoroch jedálne Spojenej školy v Ružomberku uskutočnila celoslovenská súťaž Majster Palacinka. Našu školu zastupovala Mgr. Katarína Kubinová so žiakmi z 1. KU Simona Repková a Janka Odumorková.

Informácie  k priebehu a hodnoteniu súťaže :

  • Prezentácia súťažiacich od 8:00 do 9:00hod.
  • Zahájenie súťaže o 9:00 hod.
  • 90-100 bodov Zlaté pásmo
  • 76-89 bodov Strieborné pásmo
  • 60-75 bodov Bronzové pásmo
  • 20-59 bodov                 Diplom
  • Naše žiačky súťažili v II. kategórii a získali Strieborné pásmo.
  • Srdečne gratulujeme.

FOTOALBUM

Majster Palacinka

Vyučovacie hodiny

The Subtitle

08:00 08:45 1.hodina
08:50 09:35 2.hodina
09:55 10:40 3.hodina
10:45 11:30 4.hodina
11:35 12:20 5.hodina
12:30 13:15 6.hodina
13:45 14:30 7.hodina
0
ŽIAKOV
0
PEDAGÓGOV
0
m2 AREÁLU
0
UČEBNÍ

ŠPECIÁLNE TRIEDY

HUDOBNÁ TRIEDA

PRÍRODNÁ TRIEDA

FYZIOTERAPEUTICKÁ

TRIEDA S KUCHYNKOU

INFO PRE UČITEĽOV

Učiteľ je kvalifikovaný, vzdelaný profesionálny pegagogický pracovník, ktorý sa zaoberá vyučovaním a vychovávaním žiakov.

INFO PRE RODIČOV

eAktovka – digitalizované učebnice
Najčastejšie otázky
Termíny prázdnin
Žiacká knižka

Spojená škola internátna

Mila Urbana 160/45

029 01 Námestovo

Žilinský kraj

 

Email:

ssino@ssino.sk

 

Telefónne číslo:

r.š. 043 / 5522971

z.r.š. 043/5507911

 

FAX: 043 / 552 28 87