Pomôž mi,

ABY SOM TO MOHOL UROBIŤ SÁM

Sme viac ako škola

Pomalým krokom k
pozitívnej budúcnosti

Novinky

Karneval so vzácnou návštevou

Tohtoročný karneval sa na našej škole uskutočnil dňa 18. 2. 2020. Karneval sa niesol v duchu: „Fantázii sa medze nekladú.“, s možnosťou využitia odpadového materiálu pri výrobe masiek. Boli sme príjemne prekvapení a očarení úžasnými nápadmi.

Na karnevale sme privítali vzácnu návštevu – pani ministerku školstva JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD., ktorá spolu s našou pani riaditeľkou PhDr. Ľubicou Glombovou otvorila karneval. Po úvodnom slove nasledovala prezentácia o škole. Počas celého karnevalu nám spríjemňovali atmosféru rozprávkové postavičky Bob a Bobek z klobúka a výborný zabávač DJ Šašo, ktorí postupne predstavovali masky podľa motívu: štyri očné obdobia, kuchári, pravekí ľudia, sovy, klauni, rybičky, počasie, krajina fantázie, mix masiek, panstvo z Oravského hradu a disko archív.  Masky boli prekrásne a očarujúce. Na tvárach detí bolo vidieť radosť i nadšenie. Kuchári z odborného učilišťa nám pripravili vynikajúce pochúťky. Celý karneval sa niesol v duchu dobrej nálady nielen detí a pedagógov, ale aj rodičov. Porota mala veľmi ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní. Na záver boli všetky masky odmenené.

Chceme sa srdečne poďakovať za príspevky ZRPŠ a všetkým štedrým sponzorom za pekné dary.

Ďakujeme odbornému učilišťu – našim kuchárom za chutné a príjemné pohostenie.

Ďakujeme pedagógom a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave karnevalu. Ďakujeme!!

Vyučovacie hodiny

The Subtitle

08:00 08:45 1.hodina
08:50 09:35 2.hodina
09:55 10:40 3.hodina
10:45 11:30 4.hodina
11:35 12:20 5.hodina
12:30 13:15 6.hodina
13:45 14:30 7.hodina
0
ŽIAKOV
0
PEDAGÓGOV
0
m2 AREÁLU
0
UČEBNÍ

ŠPECIÁLNE TRIEDY

HUDOBNÁ TRIEDA

PRÍRODNÁ TRIEDA

FYZIOTERAPEUTICKÁ

TRIEDA S KUCHYNKOU

INFO PRE UČITEĽOV

Učiteľ je kvalifikovaný, vzdelaný profesionálny pegagogický pracovník, ktorý sa zaoberá vyučovaním a vychovávaním žiakov.

INFO PRE RODIČOV

eAktovka – digitalizované učebnice
Najčastejšie otázky
Termíny prázdnin
Žiacká knižka

Spojená škola internátna

Mila Urbana 160/45

029 01 Námestovo

Žilinský kraj

 

Email:

ssino@ssino.sk

 

Telefónne číslo:

r.š. 043 / 5522971

z.r.š. 043/5507911

 

FAX: 043 / 552 28 87