Školský rok 2015/2016


Biblia očami detí

Súťaž o naj Valentínske srdiečko

Lyžiarsky výcvik

Zimné účelové hry, didaktické hry na snehu

Novoročná kapustnica v OU a PrŠ

Stretnutie s lesníkom

20. ročník Vianočného futbalového turnaja

Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

Jesenné minitrhy

Dr. Klaun

Školské výlety 2018/2019

Slnko v duši

Deň detí 2019

Beseda o včelách

Husľový kľúčik

Deň rodiny a školy

Divadlo Clipperton

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ ZRUČNOSTI ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE

Odborné učilište – výsledky z prijímacích pohovorov

Ranené vtáčatá, Gaňova Tarnava 2019

Prijímacie skúšky v OU

Veľkonočné tradície

Hviezdoslavov Kubín

Popoludnie s rozprávkou

Divadlo Portál

Bublinkový karneval

Hry na snehu

Pyžamová párty

Dr.Klaun

Kinderland

Hry na snehu ŠMŠ, AUT

Slávik

Ľudské práva očami detí

Lyžiarsky výcvik

Zimné radovánky

Vianočná besiedka ŠKD a ŠI

Vianočná besiedka

Vianočné tvorivé dielne AUT

Unifikovaný futbal krajín V4 Púchov

Mikuláš

Pozvánka na vianočné trhy

Cisárove nové šaty

Majster Palacinka

Pietna spomienka za zosnulých

Divadlo Clipperton

Exkurzia I.SD

Deň výživy – tvorivé dielne C variant

Deň zdravej výživy

Dr. Klaun – Zlatovláska

Školský výlet B variant, PrŠ

Letné účelové hry a didaktické hry v prírode

Červené jabĺčko

Husľový kľúčik

Dr. Klaun

Výsledky prijímacích pohovorov do OU

Gaňova Tarnava

Majstrovstva Slovenska špeciálnych olympiád vo FLORBALE v Modre

Z rozprávky do rozprávky

Skokandiáda

Ranené vtáčatá

Popoludnie s rozprávkou

Ľudské práva očami detí

Veľkonočné trhy

Doktor Klaun

Duchovná obnova

Hviezdoslavov Kubín

Školský vzdelávací program ŠZŠ

Školský vzdelávací program OU

Školský vzdelávací program PrŠ

Záverečné skúšky v OU

Lyžiarsky výcvikový kurz

Akcia zameraná na prevenciu

Karneval

Zimné účelové hry

Exkurzia v tlačiarni

Zimné radovánky

Vianočná besiedka

Vianočný futbalový turnaj

Vôňa vianočného času

Vianočný pozdrav

Vianočné trhy

Športový deň

Mikuláš

Beseda a poďakovanie dôchodcom

Florbalové aktivity s CZŠ

Bábkové divadlo

Jesenné svetielka

Pamiatka zosnulých

Šport nás spája

Školský výlet – 1.SD a PROU

Školský výlet C variant – Oravská Polhora

Školský výlet do ZOO

Exkurzia vo firme HERN Námestovo

Canisterapia v C variante

Škola v prírode 2017

Atletické preteky

Deň detí 2017

Detské atletické hry spájajú školu a rodinu

Futbalový turnaj v Martine

Farebný svet v ŠI a ŠKD

SÚŤAŽ ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE

Duchovná obnova

Veľkonočné trhy

Deň vody

Popoludnie s rozprávkou

Parkour

Ranené vtáčatá

Hviezdoslavov Kubín

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Vystúpenie folklórneho súboru Mútňanka

Exkurzia Visteon – ŠI

Mini playback show

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

Karneval 2017

Spolu v pohybe

Deň zosnulých – akcia variantu B

Medzinárodný deň školských knižníc

Deň detí v ŠKD a ŠI

Výlet loďou – C variant, autisti

Slnko v duši

Školský výlet B variantu a Praktickej školy

Správa o hospodárení 2015

Kurz ochrany človeka a prírody

Srdce na dlani

Účelové cvičenie v OU

Škola na kolesách

Súťaž praktických zručností Odborných učilíšť

Unifikovaný futbal

Červené jabĺčko

Futbalový turnaj Martin

Deň matiek v B variante

Deň matiek – C variant a žiaci s autizmom

Poďakovanie

Deň Zeme v ŠI a ŠKD

Deň Zeme

Rozprávkovo v C variante

Beseda Preventívne poradenstvo

Gaňova Tarnava

Ovocná škola

Noc čítania Biblie

Recitačná súťaž Hlohovec

Veľkonočné tradície

Deň otvorených dverí

Ranené vtáčatá

Popoludnie s knihou

Hviezdoslavov Kubín B, C variant, Praktická škola

Hviezdoslavov Kubín

Pečenie šišiek

Učebný odbor – Služby a domáce práce

Učebný odbor – Spracúvanie dreva – stolárska výroba

Učebný odbor – Stavebná výroba – murárske práce

Učebný odbor – Obchodná prevádzka, práca pri príprave jedál

Karneval

Vianočná besiedka v ŠKD a ŠI

Karneval ŠKD a ŠI

Najkrajší snehový výtvor

Vianočná besiedka

Futbalový turnaj 2015

Vianočné trhy 2015

Pečieme medovníčky v C variante

Mikuláš v našej škole

Záložka do knihy spája školy

Mini playback show

Beseda o poľnohospodárstve

Letné účelové hry

Tvorivé dielne

Ples

Súťaž v netradičných športových disciplínach

Šarkaniáda

Úcta k zosnulým

Farby jesene

Kurz na ochranu života a zdravia