Školský internát, Školský klub detí


Školský rok 2017/2018

Školský internát 

  1. výchovná skupina        Mgr. Viera Adamusová
  2. výchovná skupina        Mgr. Terézia Heretíková
  3. výchovná skupina        Mgr. Mária Vrábľová

Školský klub detí

  1. oddelenie        PaedDr. Katarína Svinčáková
  2. oddelenie        Mgr. Zdenka Opálková
  3. oddelenie        Mgr. Iveta Sucháňová, PhDr. PaedDr. Zdenka Zátopková

Centrum voľného času 

Mgr. Ľudmila Laštíková

Bc. Alica  Čajková