Jesenné minitrhy

Jesenné minitrhy Dňa 24.10.2019 sa  aj tento rok uskutočnila akcia Praktickej školy v Námestove venovaná výrobe a predaju dekorácií na hroby zosnulých. Jej cieľom bolo rozvíjanie...
Read More

Poľovník v našej škole

Dňa 27.9.2019 sa v Centre voľného času sa konala beseda s poľovníkom. Pán Kristofčák nás oboznámil s divoko žijúcou zverou, ktorá žije v našej voľnej prírode. Dozvedeli sa veľa...
Read More

Dr. Klaun

DR.KLAUN Dňa 22.10.2019 sa uskutočnilo predstavenie pre všetkých žiakov Spojenej školy internátnej pod názvom Klaunove snívanie. Dr.Klaun predviedol našim žiakom snívanie, ktoré bolo...
Read More

Stretnutie s rybárom

Stretnutie s rybárom Dňa 21.10.2019 sa konala akcia stretnutie s rybárom. Oboznámil nás s druhmi rýb žijúcich v našich vodách ( pstruh potočný, pstruh dúhový, kapor, hlavatka,...
Read More

Jesenné čarovanie

Jesenné čarovanie Dňa 14.10.2019 v Centre voľného času sme sa spoločne stretli pri jesennom čarovaní. Každý  žiak si našiel aktivitu, pri ktorej využil svoje tvorivé schopnosti....
Read More

Diskotéka v CVČ

Otvorenie krúžkovej činnosti  v CVČ -Diskotéka Dňa  16.9.2018 sme otvorili krúžkovú činnosť v Centre voľného času  a to Diskotékou, na ktorej sa zúčastnili žiaci našej...
Read More

Zmena odhlasovania stravy v školskej jedálni

Odhlasovanie a prihlasovanie stravy v školskej jedálni od 11.9.2019 telefonicky na číslach: 043/5507925, 0915831495.    
Read More

Letné tábory v CVČ: Šporťáčik, Čáry – máry

Aj cez letné prázdniny bolo v Centre voľného času veselo. Prebiehali tu dva letné tábory: ŠPORŤÁČIK  1.7.2019 – 4.7.2017, ktorý bol zameraný na pohybové aktivity, štafety, ...
Read More

Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/2020

Pozvánka Spojená škola internátna v Námestove, zastúpená PhDr. Ľubicou Glombovou, Vás pozýva na slávnostné zahájenie nového školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa...
Read More

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Read More