Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Read More

Školské výlety 2018/2019

Dňa 13. 6. 2019 žiaci A variantu  navštívili Obrovo, prekrásne miesto v Čutkovskej doline, kde na deti čakali animátori a za ich asistencie si žiaci vyskúšali lukostreľbu, spoločne...
Read More

Slnko v duši

Okresný úrad v Žiline, odbor školstva zorganizoval už 14. ročník výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja pod názvom Slnko v duši. Výstava je...
Read More

Novinky v škôlke – Včielky

Read More

Deň detí 2019

Tradične ako každý rok sa nám o skvelé prežitie Dňa detí postarali záchranári z Orava rescue systém. Tento deň sme sa mohli aj my zúčastniť na ich práci, ktorá je pre všetkých...
Read More

Beseda o včelách

Dňa 22.5.2018 sa v Centre voľného času konala   Beseda o zvieratkách.  Na túto besedu prišla k nám pani inžinierka Zuzana Kertysová z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava...
Read More

Husľový kľúčik

Dňa 29.5.2019 sa žiaci Dominika Tarkuličová 9.A, Tomáš Tóth 1.A a Daniela Kováčová 9.A zúčastnili celoslovenskej speváckej súťaže Husľový kľúčik pod záštitou Spojenej školy,...
Read More

Deň rodiny a školy

Read More

Divadlo Clipperton

Read More

Ako plynie čas v triede Lienok

Read More