Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Dodanie prístrojov na čistenie vzduchu