Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Formatovací stroj