Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Malotraktor