Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Nábytok