Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Odstránenie havarijného stavu ZTI (TÚV a SV)