Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Osobný automobil