Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Plynové varidlo