Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Administrácia a komplexný servisný dohľad nad infraštruktúrou s podporou pre OS Microsoft, OS iOS, OS X, OS Android v období 1/2015 do 12/2018


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Administrácia a komplexný servisný dohľad nad infraštruktúrou s podporou pre OS Microsoft, OS iOS, OS X, OS Android v období 1/2015 do 12/2018