Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Test Cardiff a Test Lanthony Desaturated