Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Výpočtová technika