Výzva na predkladanie ponúk – Nábytok – stoličky, stoly