Výzva na predkladanie ponúk – Oprava sociálnych zariadení, šatní a skladov náradi