Výzva na predkladanie ponúk – Panel reagujúci na zvuk