Biblia očami detí


Dňa  9. 3. 2020 sa konalo školské kolo výtvarnej súťaže vyhlasovanej Diecéznym katechetickým úradom v Spišskej Kapitule pod názvom Biblia očami detí. Zapojili sa do nej žiaci ŠZŠ, OU a praktickej školy.   Porota následne rozhodla o výsledkoch:

Kategória ŠZŠ:

  1. miesto Michal Pilarčik
  2. miesto Sofia Jančová
  3. miesto Šimon Táraj

Kategória Praktická škola a B variant:

  1. miesto Miladka Zvrťeľová
  2. miesto Roman Mäsiarik
  3. miesto Sarah Tvarožková

Kategória Odborné učilište:

  1. miesto Andrej Trnavský
  2. miesto Slávka Sivčáková
  3. miesto Filip Juriga

Ocenené práce postupujú do diecézneho kola súťaže v DKÚ v Spišskej Kapitule.  Víťazom gratulujeme  a držíme palce pri ďalšom hodnotení.