Deň zdravej výživy


Deň zdravej výživy – 10.-12.10.2017

Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstva Spojených národov ( FAO) v roku 1945.

Aj v našej škole sa každoročne venujeme tejto téme trojdňovou akciou zameranou prvý deň na tematické vyučovanie, kde každý vyučujúci na svojich hodinách približuje žiakom učivo so zameraním na zdravú výživu, druhý deň sa všetci žiaci spoločne pod vedením hlavne učiteľov pracovného vyučovania venujú príprave zdravých jedál prevažne zo surovín z okolitých záhrad a tretí deň je najkrajší a najočakávanejší, pretože prebieha v školskej jedálni, v ktorej pri úžasnej tematickej výzdobe sa všetci venujeme ochutnávke rôznych jedál, každý si tu môže vybrať a ochutnať jednotlivé pokrmy podľa farby, chuti alebo vône.

Tak tomu bolo aj v tomto školskom roku, akciu zastrešovali hlavne žiaci odborného učilištia odbor – kuchár, pre ktorých je príprava výborných a oku lahodiacich pokrmov zároveň prípravou na ich budúce povolanie. Všetci ukázali nielen svoju zručnosť, ale aj angažovanosť a výbornú obsluhu. K nim sa pridali aj ostatné triedy, do školskej jedálne pripravili výborné ovocné nápoje, koláčiky, sušené ovocie, zeleninové a zemiakové jedlá, čiže  len  zdravé pokrmy. Dominovala kyslá kapusta, jabĺčka, zemiaky a rôzne šaláty.

Akciu v školskej jedálni otvorila pani riaditeľka privítaním všetkých žiakov, pedagógov, rodičov a hostí, medzi ktorými boli žiaci zo ZŠ Komenského z Námestova, zamestnanci Okresného úradu, ale aj záchranári z Orava Rescue systém. V programe tancom, recitáciou a spevom ukázali naši žiaci, že vedia zaujať a predstaviť sa aj takýmto spôsobom. Odmenení úprimným a spontánnym potleskom odchádzali z pódia s úsmevom. Potom nasledovala ochutnávka všetkých pripravených pokrmov, každý od toho najmenšieho, či najmladšieho žiaka, učiteľa, rodiča a hosťa si pošteklil chuťové poháriky, ulahodil oku a odchádzal s dobrým pocitom a predsavzatím, že o rok určite opäť navštívi našu školu.