Exkurzia I.SD


Žiaci I.SD sa oboznámili s procesom výroby odevov. Získavali poznatky z oddeľovacieho procesu,  videli zakreslenie  strihovej polohy odevných výrobkov, nakladanie odevného materiálu-vytvorenie nálože, presný výrez výrobkov na pasovej píle. V spojovacom procese získavali vedomosti o strojovom vybavení dielne videli špeciálne stroje na vyšívanie konfekčných dierok, prišívanie gombíkov, stroj na podlepovanie odevov, žehliacu techniku. Oboznámili sa o postupe a montáži výrobku, zošívaní dielov, zhotovení vreciek, všívaní rukávov, golierov. V dokončovacom procese sledovali konečné žehlenie a balenie výrobkov.