Florbalový krúžok


Od septembra tohto školského roku na našej škole funguje florbalový krúžok, na ktorý je prihlásených 16 žiakov. Títo žiaci sa stretávajú pravidelne každý utorok na spoločných tréningoch so žiakmi z CZŠ sv. Gorazda Námestovo. Cieľom spoločných tréningov je zblíženie našich žiakov s mentálnym postihnutím a taktiež získanie nových , športových skúsenosti.