Miniplayback show


Dňa 9.11.2017  sa naše deti  z tanečného krúžku  Centra voľného času zúčastnili súťaže MINIPLAYBACK SHOW. Organizátorom súťaže bola Špeciálna základná škola v Ružomberku, kde súťaž aj prebiehala od 10.00 – 13.00 hod. Bola zameraná na imitáciu slovenských a zahraničných interprétov, ako aj skupín. Naše žiačky súťažili v III. kategórii, kde obsadili pekné tretie miesto.