OZNAM


DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Z dôvodu potvrdených pozitívnych výsledkov Covid – 19 u zamestnancov našej školy bude v termíne od 19.10.2020 do 23.10.2020 prebiehať dištančné vzdelávanie vo všetkých organizačných zložkách školy.

Vzdelávanie sa bude realizovať podľa platného plánu a rozvrhu dištančného vzdelávania pre všetky triedy.

Do školy všetci žiaci a zamestnanci nastupujú v PONDELOK  26.10.2020.

Všetci zamestnanci a žiaci sa riadia usmerneniami hl. hygienika. Je dôležité dôsledné dodržiavanie karanténnych opatrení.

PhDr. Ľubica Glombová, riaditeľka školy.