Popoludnie v oratóriu


Dňa 20. júna 2018 sa uskutočnila akcia venovaná zábavným hrám a súťažiam v oratóriu Saleziánov v Námestove. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri športových aktivitách sa deti školského internátu presunuli do oratória Saleziánov, kde strávili príjemné popoludnie. Pani vychovávateľky si pre ne pripravili zábavné hry v príjemnom prostredí. Deti mali možnosť opekať špekáčiky, využiť hojdačky, preliezačky, šmýkačky, futbalové ihrisko. Príjemné popoludnie ukončili účasťou na svätej omši. Deťom sa nové prostredie páčilo, cítili sa tam veľmi dobre, aktívne a s radosťou sa zapájali do všetkých aktivít.