Tradičné syrové korbáčiky v CVČ


Tradičné syrové korbáčiky

Dňa 18.10.2017 sa v Centre voľného času uskutočnila akcia Tradičné syrové korbáčiky.  Ukážku výroby týchto korbáčikov nám prišla odprezentovať p. Erika Holmíková z Vavrečky. Deti, ale aj pani vychovávateľky mali možnosť si túto prácu vyskúšať. Najskôr si v horúcej vode vypracovali syr a potom skúšali, ako sa také korbáče ťahajú, solia a samozrejme aj degustujú. Všetkým deťom  a nielen im korbáčiky chutili a tak sme radi , že sme mohli pripomenúť nastávajúcej generácii, ako naše mamy a staré mamy niekedy pracovali a chystali slané pochúťky.