V zdravom tele


Dňa 11. júla 2018 sa uskutočnila pešia túra ku kaplnke Panny Márie, ktorej cieľom bolo posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám a pamiatkam v okolí školy, zároveň pestovať kladný vzťah k prírode.

Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia počas túry sa deti z výchovných skupín ŠI a deti ŠZŠ vybrali na túru ku kaplnke Panny Márie. Pri kaplnke im pani učiteľka Kvaková (vyučujúca NBV) vyrozprávala rôzne príbehy o zjavení Panny Márie, ktorej je zasvätená aj táto kaplnka.  Potom sme sa spolu pomodlili a zapálili sviečky. Po návrate z túry nasledovali rôzne športové hry a aktivity na školskom ihrisku podľa výberu detí. Naostatok sme sa posilnili opekanými špekáčikmi a sladkou odmenou.

Ako poďakovanie za pekný deň nám deti predviedli krátky program, ktorý si samé pripravili.  Všetkým deťom sa akcia páčila a odniesli si z nej veľa pekných zážitkov.