Vianočné tradície 2018


V dňoch 17. –  18.12. 2018 sa uskutočnila celoškolská akcia  Vianočné tradície, ktorá bola zameraná na rozvíjanie tvorivosti  žiakov a prezentáciu vytvorených  výrobkov s vianočnou tematikou.

Prvý deň – 17. 12. bol venovaný tvorivým dielňam, na ktorých  žiaci pod vedením triednych učiteľov  rozvíjali svoju tvorivosť a vytvárali vianočné dekorácie a drobné darčekové predmety.

Druhý deň – 18. 12. 2018 patrili Vianočným trhom, kde žiaci prezentovali svoje výrobky, ako aj svoju šikovnosť počas krátkeho programu, ktorý si  na túto príležitosť pripravili v rámci záujmových činností v CVČ .

O občerstvenie sa postarali žiaci OU, ktorí pod vedením majsteriek odborného výcviku pripravili tradičné vianočné jedlá a dezerty.

Vianočné trhy symbolicky otvorili najmenší  škôlkári zo ŠMŠ, s ktorými si p. učiteľky pripravili milú choreografiu. Oficiálneho otvorenia Vianočných trhov sa ujala riaditeľka školy PhDr. Ľubica Glombová, ktorá privítala pozvaných hostí  a všetkých prítomných učiteľov, žiakov a rodičov.

Akcie sa zúčastnili aj žiaci z pozvaných námestovských škôl.

Celá akcia prebiehala v príjemnej a pokojnej  vianočnej atmosfére.