Zápis do ŠZŠ


Zápis žiakov do prípravného a prvého ročníka ŠZŠ na školský rok 2017/2018 sa uskutoční priebežne počas mesiaca apríl 2017.