Deň otvorených dverí


 

Dňa 9.03.2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v Spojenej škole internátnej v Námestove. Návštevníci mohli vidieť nielen priestory, ale aj vyučovanie v špeciálnej základnej škole, odbornom učilišti a v praktickej škole. Počas celého dňa ich sprevádzali učitelia, ktorí ich oboznámili s priebehom a organizáciou. Pre návštevníkov bolo pripravené aj občerstvenie, na ktorom sa podieľali  učni z odborného učilištia, odbor kuchár. Návštevníci mali možnosť vidieť vyučovací proces prostredníctvom otvorených hodín v špeciálnej základnej škole a priebeh odborného výcviku vo všetkých odboroch odborného učilišťa.

Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí prejavili záujem o naše zariadenie a tešíme sa na ďalší ročník tejto akcie.