Category Archives: 2015/2016


Školské výlety 2018/2019


Dňa 13. 6. 2019 žiaci A variantu  navštívili Obrovo, prekrásne miesto v Čutkovskej doline, kde na deti čakali animátori a za ich asistencie si žiaci vyskúšali lukostreľbu, spoločne skladali veľkorozmerné puzzle, hrali pexeso, človeče, dámu, zdolávali prekážky, šplhali, liezli, spúšťali sa na lanovej dráhe, skákali na trampolínach, ale aj pomáhali obrom riešiť rôzne úlohy, chytať ryby a […]

read more

Slnko v duši


Okresný úrad v Žiline, odbor školstva zorganizoval už 14. ročník výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja pod názvom Slnko v duši. Výstava je nainštalovaná v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Svoje práce na výstave prezentujú aj žiaci našej školy. Srdečne Vás na ňu pozývame v dňoch od 19.6. 2019 do 6.9. 2019.

read more

Deň detí 2019


Tradične ako každý rok sa nám o skvelé prežitie Dňa detí postarali záchranári z Orava rescue systém. Tento deň sme sa mohli aj my zúčastniť na ich práci, ktorá je pre všetkých potrebná a obdivuhodná. Mali sme možnosť vidieť zásah hasičov pri požiari, prácu potápačov a záchranárskeho psíka. Užili sme si jazdu na štvorkolkách, plavbu na záchranárskom člne, […]

read more

Beseda o včelách


Dňa 22.5.2018 sa v Centre voľného času konala   Beseda o zvieratkách.  Na túto besedu prišla k nám pani inžinierka Zuzana Kertysová z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava .Vymyslela pre nás rôzne edukačné aktivity , pri ktorých sme sa hravou formou veľa  dozvedeli o živote  včiel. Z našich žiakov sa  postupne stali včielky – trúdy ba aj robotnice,  a z našej triedy veľký bzučiaci […]

read more

Husľový kľúčik


Dňa 29.5.2019 sa žiaci Dominika Tarkuličová 9.A, Tomáš Tóth 1.A a Daniela Kováčová 9.A zúčastnili celoslovenskej speváckej súťaže Husľový kľúčik pod záštitou Spojenej školy, Dolinského, Bratislava. Žiaci súťažili v kategórii starších a mladších žiakov s vlastným výberom piesní. Porota ich hodnotila v zložení: Michal Hudák, Robo Opatovský a Anabela Mollová. Žiaci si priniesli so sebou zážitky, skúsenosti, stretnutia a hlavné nové priateľstvá. […]

read more

Deň rodiny a školy


#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
read more

Divadlo Clipperton


#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
read more

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ ZRUČNOSTI ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE


Dňa 15. mája 2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž zručnosti a odborných vedomostí v učebnom odbore Služby a domáce práce. Súťaž sa konala v priestoroch Odborného učilišťa Liptovský Mikuláš. Našu školu  reprezentovali žiačky I. a II. SD triedy Katarína Murcinová a Lenka Kucharičová. Na začiatku nás privítala  a oboznámila s priebehom súťaže pani riaditeľka OU Mgr. Tatiana Perdeková. Žiaci súťažili vo […]

read more

Odborné učilište – výsledky z prijímacích pohovorov


Súhrnné výsledky z prijímacích pohovorov zo dňa 13.5.2019 Kód žiaka Body -SJ Body – MAT Body-pr.časť Body spolu Prijatý – P Neprijatý – N Max.20/min.10 Max.20/min.10 Max.40/min.20 Max.80/min.40 05 10 16 39 65 P 06 19 15,5 33 67,5 P 07 13 18,5 38 69,5 P 08 20 20 30 70 P 09 13 19 37 […]

read more

Ranené vtáčatá, Gaňova Tarnava 2019


Dňa 26.3.2019 sa päť žiakov našej školy zúčastnilo oblastnej súťaže v recitácii poézie a prózy v Ružomberku. Šimon Taraj, Rebecca Čerbáková, Dominika Tarkuličová, Natália Sekerášová a Daniela Kováčová sa snažili obstáť v silnej konkurencii svojich rovesníkov z oravských a liptovských špeciálnych škôl a divákom aj porote predviedli vydarené vystúpenie. Žiačka Dominika Tarkuličová z 9.A triedy bola úspešná v próze a získala 3. miesto. Diplom za 2. […]

read more