Deň vody


Dňa 22.03.2017 sa uskutočnila v multimediálnej miestnosti SŠI v Námestove akcia s názvom „Svetový deň vody.“ Zúčastnili sa jej žiaci B variantu a Praktickej školy. Počas prezentácie sa žiaci oboznámili s kolobehom vody v prírode,  významom vody pre život človeka a dôležitosťou ochrany zdrojov pitnej vody. Do pripravených aktivít sa všetci aktívne a so záujmom zapájali,  prezentovali svoje skúsenosti a získané vedomosti. Výstupom akcie bolo vytvorenie plagátov o vode a jej ochrane. Celá akcia prebehla v príjemnej atmosfére za sprievodu gitary a spevu.