Husľový kľúčik


Dňa 29.5.2019 sa žiaci Dominika Tarkuličová 9.A, Tomáš Tóth 1.A a Daniela Kováčová 9.A zúčastnili celoslovenskej speváckej súťaže Husľový kľúčik pod záštitou Spojenej školy, Dolinského, Bratislava. Žiaci súťažili v kategórii starších a mladších žiakov s vlastným výberom piesní. Porota ich hodnotila v zložení: Michal Hudák, Robo Opatovský a Anabela Mollová. Žiaci si priniesli so sebou zážitky, skúsenosti, stretnutia a hlavné nové priateľstvá.