Hviezdoslavov Kubín


Akcia  prebiehala počas celého dopoludnia  v Prírodnej izbe, v jednej z miestností Snoezelen. Na začiatku nás privítala obľúbená rozprávková postavička Palculienka, ktorá nás všetkých pozvala do krajiny rozprávok. Spoločne sme sa preniesli do ríše fantázie a prežili s ňou nečakané, milé, obdivuhodné, ale aj strašidelné chvíle. Ale nakoniec sme sa tešili, pretože ako inak, aj v tejto rozprávke vyhralo dobro nad zlom. Posilnili sme sa dobrou desiatou a pokračovali ďalej. Neskôr sme všetci plní očakávania vystupovali podľa ročníkov. Spolu s pani učiteľkami sme prezentovali  naše rozprávačské schopnosti v detských básničkách, riekankách a úsmevných príbehoch. Pokračovali pohybovo- hudobnými hrami, kde sme si precvičili celé naše telo. V rámci relaxácie sme si opäť oddýchli pri rozprávkach o zvieratkách, ktoré  sme v Prírodnej izbe vyhľadávali,  snažili sme sa napodobniť ich zvuk, pohyb, nájsť pre nich vhodné meno. V závere nás čakali rozprávkové postavičky ukryté v puzzle, ktoré sme sa snažili poskladať a vzájomne si pri ich skladaní pomáhať, utvárať a otužovať tak naše sociálne interakcie. Odovzdávanie diplomov a srdečný  potlesk bol odmenou  za  aktivitu  žiakov počas celej akcie.